Discussie in Nederland over de nieuwe museumdefinitie

Tijdens de ICOM General Conference in Kyoto in september 2019 werd het besluit over een nieuwe museumdefinitie uitgesteld. Eén van de belangrijkste argumenten was dat alle comités nu meer tijd hebben om hun achterban te informeren en te raadplegen.

Op internationaal niveau: MDPP2

Het in de jaren voorafgaand aan Kyoto ingestelde Standing Committee voor de museumdefinitie (Standing Committee on Museum Definition, Prospects and Potentials) is na Kyoto sterk uitgebreid met vertegenwoordigers uit diverse nationale en internationale comités. Deze MDPP2 heeft de leiding in het proces om internationaal tot een nieuwe definitie te komen. ICOM Nederland-voorzitter Luc Eekhout was één van de leden van deze MDPP2.
Eén van de uitgangspunten is om het debat over de museumdefinitie in de breedte te voeren, dus ook op nationaal niveau en in de internationale comités. Uiteindelijk komen alle zienswijzen bij elkaar en wordt in de ICOM General Assembly beslist. Zie onderaan op deze pagina voor de recente ontwikkelingen.

Definitiediscussie in Nederland

Ook van ICOM Nederland wordt straks een zienswijze verwacht over de nieuwe definitie. Wij maken bovendien graag gebruik van deze aanleiding om in eigen land meer de diepte in te gaan bij de discussies over wat een museum is of zou moeten/kunnen zijn. Wanneer krijg je immers de kans om zo fundamenteel bezig te zijn met de basis van je vak?
Het aanjagen van deze discussie doen we zoveel mogelijk in samenwerking met andere spelers in het Nederlandse museumlandschap.

Geweest:

  • 29 januari 2020 Erfgoedarena Reinwardt Academie 20.00 uur
  • 6 februari 2020 Discussie-sessie en netwerkborrel voor ICOM Nederland-leden bij Catharijneconvent, Utrecht 
    Met drie prikkelende columns en aardig wat discussie, hiervan is een verslag gemaakt. Bovendien is de individuele inbreng van alle aanwezigen uitgetypt en vervolgens verwerkt in een compacte en interessante analyse, die goed laat zien hoe veelzijdig de kijk van de Nederlandse leden is op deze kwestie.

 

Verwacht:

  • 28 september 2020 Geannuleerd: De Museumkennisdag van de Museumvereniging die gepland stond voor 28 september komt te vervallen.
    Zie: https://www.museumkennisdag.nl
  • 26 oktober 2020 Uitgestelde Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland
  • Ledenraadpleging (digitaal) voordat van ICOM Nederland haar zienswijze stuurt aan de MDPP2 (tijdpad is veranderd, nader bericht volgt)

 

Recente ontwikkelingen

Mede door de corona-crisis was het tijdpad voor de internationale besluitvorming al vertraagd, maar ook de interne procesgang binnen de hogere ICOM-gremia stond de voorgang in de MDPP2 in de weg. Sinds half juni 2020 is door het aftreden van de voorzitter en enkele leden van de MDPP2, gevolgd door o.a. het aftreden van Suay Aksoy als President van ICOM International, een onduidelijke situatie ontstaan. Eén van de afgetreden leden is Luc Eekhout.
Zowel de procedure als het bijbehorende tijdpad moeten nu worden herzien. Zie meer over de ontstane situatie onder Nieuws

Zie de factsheet over dit onderwerp voor achtergrondinformatie.

 

Werkgroep Museumdefinitie ICOM Nederland:
Frederique van Steekelenburg, Herman Tibosch en Arja van Veldhuizen
contact:  arja@arjavanveldhuizen.nl


20190907 133534 klein    Congreszaal 2 groot