Nieuwe Museumdefinitie

sept 07 2019

Museumdefinitie

Op de 25ste General Conference van de International Council of Museums (ICOM) in Kyoto heeft ICOM Nederland kenbaar gemaakt het eens te zijn met het voorstel van de nieuwe museumdefinitie. ICOM Nederland erkent hiermee dat er een fundamentele verandering binnen het internationale museumlandschap gaande is. Vandaag is het niet tot een stemming gekomen, in plaats daarvan is er met 70,41% voor uitstel tot de Annual Assembly 2020 gekozen. ICOM Nederland heeft voor dit uitstel gestemd en wil hiermee op nationaal en internationaal niveau de dialoog gaande houden en de voorgestelde definitie verder aanscherpen. 

De herdefiniëring van musea stond centraal gedurende de General Conference, met meer dan 4500 bezoekers uit 140 landen. Tijdens rondetafelgesprekken, workshops en lezingen is gepraat, gediscussieerd en vooral geluisterd. Ook onder de aanwezige Nederlandse ICOM-leden is de definitie levendig bediscussieerd. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat de voorgestelde definitie nog veel kenmerken heeft van een missie. Desondanks biedt het nieuwe voorstel ruimte voor interpretatie die beter aansluit op de huidige ontwikkelingen.

De redenen waarom ICOM Nederland voor de nieuwe museumdefinitie is:

  • De nieuwe definitie sluit voor een belangrijk deel aan bij de praktijk, activiteiten en ambities van Nederlandse musea. 
  • De definitie legitimeert nieuwe vormen van musea, naast de traditionele musea.
  • ICOM Nederland ziet ruimte om ook collectie en educatie te borgen.
  • ICOM Nederland herkent zich in het streven naar menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid en planetair welzijn.

Het komende jaar gaat ICOM Nederland met de Nederlandse Museumvereniging (NMV) en het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) en andere belanghebbenden in gesprek over de inhoud van de definitie en een vruchtbaar vervolg.Meer informatie volgt. Wilt u betrokken blijven laat het ons weten via het contactformulier.

 

Achtergrond

Huidige museumdefinitie:

Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. (Nederlandse vertaling, 2006)

Voorgestelde museumdefinitie:

Musea zijn democratiserende, inclusieve en meerstemmige ruimtes voor kritische dialoog over het verleden en de toekomst. Terwijl ze de conflicten en uitdagingen van het heden erkennen en aanpakken, houden ze artefacten en exemplaren in beheer voor de samenleving, bewaren ze uiteenlopende herinneringen voor toekomstige generaties en garanderen ze gelijke rechten en gelijke toegang tot het erfgoed voor alle mensen.

Musea hebben geen winstoogmerk. Ze zijn participatief en transparant en werken in actief partnerschap met en voor diverse gemeenschappen om inzichten in de wereld te verzamelen, te bewaren, te onderzoeken, te interpreteren en tentoon te stellen. Met als doel bij te dragen aan de menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid en planetair welzijn. (Nederlandse vertaling, 2019)

Meer lezen