Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland 2017

mei 10 2017
Datum: donderdag 29 juni 2017 van 14.00 - 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Locatie: Hortuszaal in Castellum, Hoge Woerdplein 1, 3454 PB De Meern
Kijk voor een impressie en de routebeschrijving op: www.castellumhogewoerd.nl
Verzoek: Draag a.u.b. een goed leesbare naambadge

Aanmelden kan via onderstaand formulier

Agenda

download hier

*zie bijlagen, die vanaf 15 juni op deze plek geplaatst zullen zijn

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. *Verslag Algemene Ledenvergadering 23 mei 2016   download hier
 4. *Concept jaarverslag 2016       download hier
 5. *Concept jaarrekening 2016     download hier
  • rekening en verantwoording over 2016 door penningmeester Ruud Moesbergen namens het bestuur
  • verklaring kascommissie de heren Frans Fox en Roeland Paardekooper
  • goedkeuring jaarrekening 2016
 6. *Jaarplan 2017 en Begroting 2017                        download Jaarplan 2017          download Begroting 2017
 7. Secretariaat en Ledenadministratie ICOM
  • stand van zaken en vooruitzichten door de secretaris Diederik von Bönninghausen
 8. *Bestuursleden
  Statutair aftredend en niet herkiesbaar is Astrid Hertog.
  Het bestuur draagt voor de vacature drie kandidaten voor, beiden werkzaam in een museum. Beiden zullen zich voorstellen, en hun CV’s zijn vanaf 1 juni hier te vinden.
   • Herman Tibosch (museum Kröller-Müller)
   • Anna Tiedink (Zuiderzeemuseum)
   • Theo Meereboer (o.a. Reinwardt Academy)
  Download hier de motivaties van bovenstaande kandidaten.

  Andere kandidaten kunnen zich aanmelden via secretariaat@icomnederland.nl. In de vergadering zal schriftelijk worden gestemd.
 9. Programma 2017-2018
  • publicatie General Conference Milaan: Renger de Bruin & Astrid Hertog
  • Najaarscongres: Susan van ’t Slot
  • Reisbeurzen: Frédérique van Steekelenburg
  • Scriptieprijs: Susan van ‘t Slot
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

16:00-17:00 mogelijkheid tot bezoek van Castellum

 

Fill out my online form.