Lidmaatschappen

lidmaatschapLid worden van ICOM word je door je bij het Nederlandse comité op te geven, Vereniging ICOM Nederland. Je kunt lid worden als je op professionele wijze verbonden bent (of was indien je gepensioneerd bent) aan een museum of museaal ondersteunende instelling of een studie volgt die leidt tot een museale functie. Personen en instellingen die uit commercieel oogpunt handelen in culturele goederen kunnen geen lid worden van ICOM. Voor studenten en senioren dienen kopieën van de studentenkaart, dan wel van een identiteitsbewijs i.v.m. de leeftijd, meegestuurd te worden. De betaling van de contributie kan uitsluitend via een automatische incasso verlopen.

De verwerking van de aanmelding loopt via het internationale kantoor in Parijs en kost ongeveer zes weken. De ICOM-pas die je na inschrijving ontvangt, wordt in Parijs geproduceerd. Elk jaar ontvang je in december automatisch een jaarzegel voor het komende jaar, die je op de pas kunt plakken. De contributie wordt dan automatisch van je rekening afgeschreven. Je ontvangt daarover van tevoren bericht vergezeld met het verzoek eventuele wijzigingen in uw gegevens door te geven.

 

Inhoud van het lidmaatschap van ICOM-NL

Het lidmaatschap van ICOM Nederland houdt in dat je tevens lid bent van de internationale ICOM-organisatie. Een groot deel van de lidmaatschapscontributie wordt afgedragen aan het kantoor van ICOM Internationaal, om zo een bijdrage te leveren aan de internationale doelstellingen. Het lidmaatschap geldt voor één kalenderjaar met een automatische verlenging die geldt tot het moment van opzegging. Je betaalt dus een heel kalenderjaar de contributie ongeacht op welke datum je lid wordt. Aanmeldingen tot 1 oktober worden ingevoerd voor een lidmaatschap van het lopende jaar. Aanmeldingen na 1 oktober worden automatisch voor een lidmaatschap van het daaropvolgende jaar ingevoerd. Het duurt circa zes weken voordat nieuwe leden hun pas ontvangen. Hou daar rekening mee bij de aanmelding.

Het lidmaatschap geeft recht op:

  • aansluiting bij een van de internationale of geaffilieerde comités (zie internationale comités voor een volledige lijst- link)
  • deelname aan de door comités georganiseerde congressen en de driejaarlijkse General Conference
  • gratis abonnement op ICOM-News (viermaal per jaar)
  • korting op ICOM-publicaties
  • toegang tot ICOMmunity, een online community waar alleen ICOM leden aan deel kunnen nemen.
  • toegang tot het ICOM-documentatiecentrum in Parijs
  • bezit van de ICOM-pas. Hiermee krijg je in veel musea in het buitenland gratis of gereduceerde toegang (ook bij speciale tentoonstellingen). Een aantal musea in Nederland geeft op vertoon van een Nederlandse ICOM-kaart ook gratis toegang. Dit is echter een gunst van het betreffende museum, geen recht dat aan de ICOM-pas ontleend kan worden.

 

Geef je op bij Individueel lidmaatschap of Instellingslidmaatschap.