Instellingslidmaatschappen

Lid worden kan door het formulier in te vullen.

Become a member by filling in this form

 

Musea en andere instellingen die de behartiging en bevordering van de belangen van ICOM tot doel hebben, kunnen instellingslid worden. Instellingsleden hebben de volgende voorwaarden:

Voor instellingsleden gelden tarieven, die afhankelijk zijn van de jaarlijkse begroting. Voor elke categorie is een bepaald aantal lidmaatschapspassen beschikbaar. Hieronder staan de categorieën vermeld met de contributiebedragen, ingedeeld naar:

Categorie Grootte exploitatiebegroting Aantal passen 
Instelling I € 335,- =< € 30.000

 3 stuks

Instelling II € 405,- = van € 30.000 tot € 100.000  4 stuks
Instelling III € 565,- = van € 100.000 tot € 1.000.000  5 stuks
Instelling IV € 750,- = van € 1.000.000 tot € 5.000.000  6 stuks
Instelling V € 805,- = van €5.000.000 tot €10.000.000  7 stuks
Instelling VI € 994,- = > €10.000.000  8 stuks
     

 

Richtlijnen nieuwe aanmeldingen

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar met automatische verlenging die geldt tot het moment van opzegging. Aanmeldingen voor 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap voor het lopende jaar. Aanmeldingen na 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap voor het daaropvolgende jaar. Het duurt circa zes weken voordat nieuwe leden hun ICOM pas ontvangen. Houd daar rekening mee bij de aanmelding.

Zijn er onduidelijkheden over de lidmaatschappen, stel je vraag aan administratie@icomnederland.nl.