Individueel lidmaatschap

Richtlijnen nieuwe aanmeldingen 

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar met automatische verlenging die geldt tot het moment van opzegging. Aanmeldingen tot 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap van het lopende jaar. Aanmeldingen na 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap van het daarop volgende jaar. Het duurt circa zes weken voordat nieuwe leden hun pas ontvangen. Houd daar rekening mee bij de aanmelding.

Regulier lidmaatschap

Je kunt lid worden van ICOM als je op professionele wijze verbonden bent aan een museum of museaal ondersteunende instelling. Personen die uit commercieel oogpunt handelen in culturele goederen kunnen geen lid worden van ICOM.
Reguliere leden betalen € 92,50 per jaar per automatisch incasso. We zijn genoodzaakt om € 15,- aan administratiekosten te vragen bij zelf overmaken na een ontvangen factuur. 

Als je je lidmaatschap moet wijzigen, van bijvoorbeeld student naar regulier, maak dan gebruik van het contactformulier voor leden en zoek in de onderwerpkeuze naar de juiste optie. Zorg er wel voor in het geval dat je (weer) student bent, of senior lid moet worden, dat je de gevraagde documenten digitaal beschikbaar hebt. De documenten die je als scan dient mee te sturen (door te uploaden), staan daarbij vermeld.

Student lidmaatschap

Je kunt je als student aanmelden bij ICOM als je een studie volgt aan het HBO of de Universiteit, die leidt tot een museale functie (zoals museologie, heritage studies). Studentleden hebben geen stemrecht en kunnen geen zitting nemen in het bestuur. Studenten betalen € 47,50 per jaar per automatisch incasso. We zijn genoodzaakt om € 15,- aan administratiekosten te vragen bij zelf overmaken na een ontvangen factuur.

Senior lidmaatschap

Je bent een senior lid als je ouder dan 65 jaar bent, maar wel de voorafgaande 5 jaren in een museale functie hebt gewerkt en regulier lid bent geweest. Een senior lid heeft, net als het reguliere lid, toegang tot de ALV (en is daar stemgerechtigd) en tot de door ICOM Nederland georganiseerde evenementen. Senioren betalen € 81,50 per jaar (vereist is dat het nieuwe senior lid op 1 januari van het eerste lidmaatschapsjaar 65 jaar of ouder is) per automaticsh incasso. We zijn genoodzaakt om € 15,- aan administratiekosten te vragen bij zelf overmaken na een ontvangen factuur. Een kopie van het identiteitsbewijs dient toegevoegd te zijn, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.