ICOM Internationaal

ICOM (International Council of Museums) is opgericht in 1946. Het is de enige internationale vakorganisatie op het gebied van musea en museumwerk. ICOM heeft meer dan 18.000 individuele en instellingsleden verspreid over 115 landen. ICOM kent in totaal 43 (aangesloten) internationale comités waarin 8 Nederlanders ook een bestuurlijke rol vervullen.

Nieuwe Director General

Vanaf 1 februari 2017 is Peter Keller Director General van ICOM International.
Klik hier voor het persbericht over zijn benoeming.Peter Keller

ICOM Parijs 

ICOM-Maison de l’Unesco
1, Rue Miollis, 75732 Parijs
Cedex 15, Frankrijk
Telefoon 00 33 1 4734 05 00
Fax 00 33 1 43067862
E-mail secretariat@icom.org
Internet http://icom.museum/

Doelstelling ICOM

Het doel van ICOM is het professionaliseren van musea en het museumvak wereldwijd en doet dat ondermeer door de samenwerking tussen musea onderling te stimuleren. ICOM is de officiële adviseur op museumgebied van UNESCO. Het hoofdkwartier is gevestigd in Parijs. ICOM heeft de status van een Non Governemental Organization.              

Bijdragen van ICOM aan het internationale museale veld

Vanuit deze professionele en onafhankelijke positie heeft ICOM de afgelopen jaren belangrijke initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Voorbeelden: het opstellen van de "Code of Ethics", het bewerkstelligen van teruggave van culturele eigendommen, de samenwerking met Interpol, en de professionele steun bij het tot stand brengen van museale projecten in ontwikkelingslanden. Daarnaast heeft ICOM zich sterk gemaakt voor ratificering van UNESCO'70 en het UNIDROIT – verdrag, beiden gericht op gestolen of illegaal geëxporteerde culturele voorwerpen, en voor de oprichting van Blue Shield - "het rode kruis voor het cultureel erfgoed". ICOM geeft ook de zogeheten Rode Lijsten uit. In  gedrukte boekjes en in een online database worden museumschtatten vermeld, die gestolen zijn uit musea in oorlogs- of rampgebieden. Die informatie wordt vespreid, met als doel deze museumschatten op te sporen en terug te brengen naar het museum van herkomst. Klik hier voor inzicht in de Rode Lijsten. 

De activiteiten van ICOM Internationaal zijn gebundeld in  5 internationale programma's, die beogen de positie en de waarde van musea te versterken en museale voorwerpen te beschermen. De programma's zijn: