Senior lidmaatschap

Je bent een senior lid als je ouder dan 65 jaar bent, maar wel de voorafgaande 5 jaren in een museale functie hebt gewerkt en regulier lid bent geweest. Een senior lid heeft, net als het reguliere lid, toegang tot de ALV (en is daar stemgerechtigd) en tot de door ICOM Nederland georganiseerde evenementen. Senioren betalen € 77,50 per jaar (vereist is dat het nieuwe senior lid op 1 januari van het eerste lidmaatschapsjaar 65 jaar of ouder is). Een kopie van het identiteitsbewijs dient toegevoegd te zijn, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.