Bijdragen van ICOM aan het internationale museale veld

Vanuit deze professionele en onafhankelijke positie heeft ICOM de afgelopen jaren belangrijke initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Voorbeelden: het opstellen van de "Code of Ethics", het bewerkstelligen van teruggave van culturele eigendommen, de samenwerking met Interpol, en de professionele steun bij het tot stand brengen van museale projecten in ontwikkelingslanden. Daarnaast heeft ICOM zich sterk gemaakt voor ratificering van UNESCO'70 en het UNIDROIT – verdrag, beiden gericht op gestolen of illegaal geëxporteerde culturele voorwerpen, en voor de oprichting van Blue Shield - "het rode kruis voor het cultureel erfgoed".

ICOM International heeft 5 internationale  programma's lopen, die beogen de positie en de waarde van musea te versterken en museale voorwerpen te beschermen. De programma's zijn: