Vereniging ICOM Nederland

ICOM Nederland wijdt zich aan de promotie en de ontwikkeling van musea en het museumwerk op internationaal niveau.

ICOM Nederland is een vereniging met ruim 5000 individuele leden en 73 instellingsleden en

  • draagt bij aan de doelstelling van ICOM
  • vertegenwoordigt Nederland in het Advisory Committee en in verschillende ICOM projecten
  • stimuleert leden tot het onderhouden van internationale museale contacten
  • adviseert over en coördineert waar mogelijk buitenlands beleid bij de Nederlandse leden en andere instellingen
  • verstrekt, onder voorwaarden, reissubsidies aan leden die voor hun comité een buitenlandse reis moeten maken die zij niet (geheel) vergoed krijgen van hun organisatie
  • heeft diverse fondsen waarop een beroep kan worden gedaan voor ondersteuning
  • stimuleert museumbezoek met de ICOM kaart

Circa 90% van de lidmaatschapsbijdragen voor individuele leden, voor instellingsleden afhankelijk van de omzet (kijk daarvoor bij lidmaatschappen), gaat naar ICOM Internationaal in Parijs. Daarmee zet ICOM zich internationaal in voor musea en de museale collecties. Klik hier voor meer informatie over de programma's die ICOM internationaal heeft lopen.

De ICOM kaart wordt op naam verstrekt. Musea kunnen ICOM leden gratis toegang verstrekken; dat wordt in ieder geval gestimuleerd. Het is echter geen recht dat aan de kaart ontleend kan worden.

Het bestuur van ICOM-Nederland bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van leden die werkzaam zijn in de museale sector. Zij doen hun werkzaamheden voor ICOM Nederland onbezoldigd. De zittingstermijn is drie jaar, en kan tot zes jaar verlengd worden.

De Algemene Ledenvergadering wordt elk jaar in mei georganiseerd rond de internationale museumdag, meestal gevolgd door een inhoudelijk programma rond een museaal thema.

Klik hier voor de statuten.

Klik hier voor een overzicht van de Bestuursleden.

Klik hier voor de 'Code of Ethics'.

Klik hier voor de 'Museum definition'.