Subsidies en Beurzen

ICOM Nederland stelt elk jaar een jaarlijks vastgesteld bedrag beschikbaar (in 2021 € 15.000), bedoeld voor het bevorderen van internationaal contact en het grenzeloos delen van museale expertise. Voorheen was dit bedrag louter bestemd voor reissubsidies, maar vanaf 2021 dragen we ook bij aan onderzoek en internationale uitwisseling. Aanvragen is exclusief mogelijk voor leden van ICOM Nederland (1 keer per jaar) en kent een maximum van 1000 euro. 75% van dit bedrag krijg je vooraf; 25% na ontvangst van het verslag.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Als je deelneemt aan een ICOM-conferentie en daar een actieve rol vervult. Mogelijke vergoeding is bestemd voor reis- en verblijfkosten.
  • Als je deelneemt als lid van een Standing Committee, of Working Group ingesteld door de Executive Council.
  • Als je internationaal onderzoek doet op een museaal kennisgebied, met de bedoeling om het resultaten openlijk te delen (o.a. via ICOM Nederland). Mogelijke vergoeding geldt voor kosten op het gebied van contact/uitwisseling met andere ICOM-leden.
  • Als je een meeting/webinar/uitwisseling organiseert, die breed toegankelijk is en bijdraagt aan professioneel contact tussen meerdere (internationale) ICOM-leden.

Wat vragen we?

  • Vooraf: een korte projectaanvraag met onderbouwde begroting. Let op: bij geplande reizen dragen we bij in redelijkheid, op basis van print screens van de geplande boeking.
  • Na afloop: een toegankelijk verslag en een financiële verantwoording, binnen een maand na de reis/presentatie/meeting/publicatie. ICOM Nederland deelt deze verslagen via haar website.
  • Vermelding van het logo van ICOM Nederland op alle relevante uitingen.

Wanneer vraag je aan?

Het bestuur van ICOM Nederland beoordeelt de aanvragen op de geplande bestuursvergaderingen. In 2021 vinden deze plaats op: 18 juni, 17 september en 19 november. Tussentijds worden geen toekenningen gedaan.

Alles ingevuld?

Verzend je aanvraag en bijlagen naar project@icomnederland.nl