Senior lidmaatschap

Je bent een senior lid als je ouder dan 65 jaar bent, maar wel de voorafgaande 5 jaren in een museale functie hebt gewerkt en regulier lid bent geweest. Een senior lid heeft, net als het reguliere lid, toegang tot de ALV (en is daar stemgerechtigd) en tot de door ICOM Nederland georganiseerde evenementen. Senioren betalen € 77,50 per jaar (vereist is dat het nieuwe senior lid op 1 januari van het eerste lidmaatschapsjaar 65 jaar of ouder is). Een kopie van het identiteitsbewijs dient toegevoegd te zijn, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Instellingslidmaatschappen

Musea en andere instellingen die de behartiging en bevordering van de belangen van ICOM tot doel hebben, kunnen instellingslid worden. Instellingsleden hebben de volgende voorwaarden:

Voor instellingsleden gelden tarieven, die afhankelijk zijn van de jaarlijkse begroting. Voor elke categorie is een bepaald aantal lidmaatschapspassen beschikbaar. Hieronder staan de categorieën vermeld met de contributiebedragen, ingedeeld naar:

Categorie Grootte exploitatiebegroting Aantal passen 
Instelling I € 335,- =< € 30.000

 3 stuks

Instelling II € 405,- = van € 30.000 tot € 100.000  4 stuks
Instelling III € 565,- = van € 100.000 tot € 1.000.000  5 stuks
Instelling IV € 750,- = van € 1.000.000 tot € 5.000.000  6 stuks
Instelling V € 805,- = van €5.000.000 tot €10.000.000  7 stuks
Instelling VI € 994,- = > €10.000.000  8 stuks

 

Richtlijnen nieuwe aanmeldingen

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar met automatische verlenging die geldt tot het moment van opzegging. Aanmeldingen voor 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap voor het lopende jaar. Aanmeldingen na 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap voor het daaropvolgende jaar. Het duurt circa zes weken voordat nieuwe leden hun ICOM pas ontvangen. Houd daar rekening mee bij de aanmelding.

Zijn er onduidelijkheden over de lidmaatschappen, stel je vraag aan administratie@icomnederland.nl.