Reissubsidies

ICOM Nederland verstrekt reissubsidies aan leden die voor hun internationale comité een buitenlandse reis moeten maken of die voor een comité op de General Conference aanwezig dienen te zijn en/of een actieve rol daar vervullen.. De betreffende reis kan in dit geval niet (geheel) vergoed worden door hun organisatie of internationale comité. Per reis wordt bekeken welk budget beschikbaar is.

Voorwaarden voor de toekenning van een reissubsidie:

 • Frequentielimiet: er mag maximaal 1x per jaar per persoon een reissubsidie worden aangevraagd
 • De aanvrager dient een actieve bijdrage te leveren aan het congres of bestuurswerk voor de desbetreffende sectie te verrichten
 • Lidmaatschap van ICOM Nederland is verplicht voor een aanvraag van een reissubsidie bij ICOM Nederland
 • Wanneer mogelijk (bijv. in een powerpointpresentatie) vermelden dat er een bijdrage is geleverd door ICOM Nederland om de reis mogelijk te maken / logo ICOM Nederland toevoegen in presentatie
 • Binnen twee maanden na de reis dient het reisverslag of onderzoek verzonden te worden aan het bestuur van ICOM Nederland, project@icomnederland.nl
 • Er geen andere partij is die substantieel bijdraagt of kan bijdragen aan de reis
 • Screenshots van de geplande vlucht en accommodatie incl. prijzen
 • De toekenning wordt gedaan na beoordeling van het bestuur van ICOM Nederland

Indienen

Stuur het ingevulde aanvraagformulier minimaal drie maanden voor aanvang van de reis aan projecte@icomnederland.nl, gericht aan het bestuur van ICOM Nederland. Het kan ongeveer 6 weken duren voordat je reactie krijgt op het ingediende voorstel.

De aanvraag is voorzien van:

 • Een duidelijke omschrijving van de opdracht of de specifieke rol voor het comité
 • De totale kosten van de reis (gespecificeerd + screenshots) en de argumentatie waarom de kosten niet geheel gedekt kunnen worden
 • Het gevraagde bedrag om de reis te kunnen ondernemen (consumpties en excursies zijn voor eigen rekening)


Jaarlijks wordt er door ICOM Nederland ongeveer 15.000 euro beschikbaar gesteld aan reissubsidies.