Reissubsidies

ICOM Nederland verstrekt reissubsidies aan leden die voor hun internationale comité een buitenlandse reis moeten maken of die voor een comité op de General Conference aanwezig dienen te zijn. De betreffende reis kan in dit geval niet (geheel) vergoed worden door hun organisatie of internationale comité. Per reis wordt bekeken welk budget beschikbaar is.

Voorwaarden voor de toekenning van een reissubsidie:

  • Frequentielimiet: er mag maximaal 1x per jaar per persoon een reissubsidie worden aangevraagd
  • De aanvrager dient een actieve bijdrage te leveren aan het congres of bestuurswerk voor de desbetreffende sectie te verrichten
  • Lidmaatschap van ICOM Nederland is verplicht voor een aanvraag van een reissubsidie bij ICOM Nederland
  • Wanneer mogelijk (bijv. in een powerpointpresentatie) vermelden dat er een bijdrage is geleverd door ICOM Nederland om de reis mogelijk te maken
  • Binnen twee maanden na de reis dient het reisverslag of onderzoek verzonden te worden aan het bestuur van ICOM Nederland, communicatie@icomnederland.nl
  • De toekenning wordt gedaan na beoordeling van het bestuur van ICOM Nederland

Indienen

Stuur de aanvraag minimaal drie maanden voor aanvang van de reis aan communicatie@icomnederland.nl, gericht aan het bestuur van ICOM Nederland. Het kan ongeveer 6 weken duren voordat je reactie krijgt op het ingediende voorstel.

De aanvraag is voorzien van:

  • Een duidelijke omschrijving van de opdracht of de specifieke rol voor het comité
  • De totale kosten van de reis (gespecificeerd) en de argumentatie waarom de kosten niet geheel gedekt kunnen worden door de eigen organisatie
  • Het gevraagde bedrag om de reis te kunnen ondernemen (consumpties zijn voor eigen rekening)


Jaarlijks wordt er ongeveer 6.000 euro beschikbaar gesteld aan reissubsidies.

 

Reisverslagen 2017

Reisverslag

Annemarie de Wildt, november 2017, Mexico City (Mexico), deelname aan CAMOC conferentie


Reisverslag

Frederike van Ouwerkerk, oktober 2017, Verslag conferentie ICOM/CECA i.s.m. DEMHIST


Reisverslag

Arja van Veldhuizen, 14-18 oktober 2017, Londen (Engeland), deelname aan ICOM/CECA i.s.m. DEMHIST conferentie


Reisverslag

Angela Manders, 14-18 oktober 2017, Londen (Engeland), deelname aan ICOM/CECA i.s.m. DEMHIST conferentie


Reisverslag

Thea van Oosten, 4-8 september 2017, Kopenhagen (Denemarken), deelname aan ICOM CC conferentie


Reisverslag

Gwendoline R. Fife, 4th - 8th September 2017, Kopenhagen (Denemarken), deelname aan ICOM-CC (Committee for Conservation) Triennial Conference


Reisverslagen 2016

Reisverslag

Marc van Hasselt, 3-9 juli 2016, Milaan (Italië), deelname aan de General Conference 2016


Reisverslag

Roeland Paardekooper, 3-9 juli 2016, Milaan (Italië), deelname aan de General Conference 2016


Reisverslag

Kate Seymour, 3-9 juli 2016, Milaan (Italië), deelname aan de General Conference 2016


Reisverslag

Arja van Veldhuizen, 3-9 juli 2016, Milaan (Italië), deelname aan de General Conference 2016


Reisverslag

Kristel Witkam, 3-9 juli 2016, Milaan (Italië), deelname aan de General Conference 2016


Reisverslag

Andrea Kieskamp, 3-9 juli 2016, Milaan (Italië), deelname aan de General Conference 2016


Reisverslag

Dick Drent, 1- 4 juni 2016, Washington DC (USA), deelname aan ICMS (International Committee on Museum Security) conferentie

Reisverslagen 2015

Reisverslag

Roeland Paardekooper, 11-14 november 2015, Acropolis Museum, Athene (Griekenland), deelname aan ICMAH (International Committee for Museums and Collections of Archaeology and History) conferentie


Reisverslag

Arja van Veldhuizen, 17-21 september 2015, Washington DC (USA), deelname aan CECA (Committee for Education and Cultural Action) conferentie

Reisverslagen 2014

Reisverslag

Arja van Veldhuizen, 9-14 oktober 2014, Alexandrië (Egypte), deelname aan CECA (Committee for Education and Cultural Action) conferentie


Reisverslag en Presentatie

Marija Jauković, 3-6 december 2014, Celje (Slovenië), deelname aan COMCOL (International Committee for Collecting) conferentie