ICOM scriptieprijs 2015

ICOM Scriptieprijs 2015 gewonnen door Laura Berghuis

IMG 3329

ICOM Scriptieprijs

ICOM Nederland heeft een driejaarlijkse prijs ingesteld voor een innovatieve studie naar internationale ontwikkelingen in het museale veld. In 2012 is de eerste ICOM scriptieprijs uitgereikt aan Marliene Stolker van de Reinwardt Academie. Op 5 november 2015 werd de tweede ICOM scriptieprijs uitgereikt.

De winnaar krijgt naast een geldbedrag van €1.500 de uitnodiging om naar de General Conference te gaan, die driejaarlijks plaatsvindt. Hiervoor stelt ICOM Nederland €500 reiskosten beschikbaar. De wereldwijde ICOM-conferentie wordt op een steeds wisselende locatie in de wereld georganiseerd. In 2016 vindt deze van 3 tot 9 juli plaats in Milaan.

Ondersteuning en logistiek vond plaats door Susan van ’t Slot-Koolman, event/project manager Reinwardt Academie en tevens bestuurslid van ICOM NL.

Uitreiking

De uitreiking vond plaats tijdens de Salon de Muséologie op donderdagavond 5 november 2015 op de Reinwardt Academie te Amsterdam. Thema van de avond was: Speech contest nieuwe talenten van diverse Erfgoedopleidingen & Uitreiking ICOM Scriptieprijs 2015.

Juryrapport ICOM Scriptieprijs 2015

Algemeen

De jury is zeer onder de indruk van de kwaliteit en diversiteit van de 11 inzendingen. Het hoge niveau viel op over de hele linie. Ook de journalistieke aanpak en de tone of voice spraken aan. De schrijfstijl van de inzenders was toegankelijk en communicatief helder. Ook op onderzoeksvaardigheden werd beoordeeld. De meeste onderwerpen smaakten naar meer: meer onderzoek, meer aandacht en meer zichtbaarheid.

De jury had ook kritiek: het taalgebruik was in bijna geen enkele scriptie perfect; niet bij de Engelstalige scripties, maar ook niet bij de Nederlandstalige. Dat vond de jury op zijn zachtst gezegd zorgwekkend.

De jury heeft ook een algemene aanbeveling, ook voor toekomstige inzenders: voorzie je scriptie van aanbevelingen voor musea. Musea willen graag kennis vergaren. De conclusies stoppen vaak bij constateringen die op zich interessant en vernieuwend zijn, maar een mooie toevoeging zou zijn geweest: nu ik dit heb vastgesteld, adviseer ik musea om het volgende te doen. Dit is zowel een aanbeveling voor de schrijvers als voor de begeleiders.

Al met al heeft de jury heel veel plezier gehad met het lezen van zoveel uiteenlopende onderwerpen die allemaal op de museumwereld van toepassing zijn. Het urenlang 11 scripties doorploeteren heeft ons nieuwe inzichten verschaft. We waren ook positief verbaasd over de brede blik van sommige schrijvers. De vernieuwing zat ‘m ook met name hierin. De vier genomineerden vielen allen hierin op ten opzichte van de rest die vaak een site- of object-specifiek onderwerp beetpakte. Ook zeer van belang voor de museumwereld, maar in deze tijd van cross-overs, het belang van verschillende invalshoeken en mondiale perspectieven vond de jury het hoopgevend, optimistisch en zinvol dat studenten blijkbaar met deze brede en vooruitziende blik hun onderwerpen kozen en het onderzoek uitvoerden. Als dit het begin van een trend is, zal dat de museumwereld veel goeds brengen.

 • Laura Berghuis, Een oligarchie zonder olie: Waarom werkt Abu Dhabi samen met Westerse musea als het Louvre, Guggenheim en British Museum aan satellietmusea op Saadiyat Island? Wat zijn de motieven, verwachtingen en gevolgen van de samenwerkingsverbanden voor alle betrokken partijen?
  Opleiding: Master Kunst, Markt en Connaisseurschap, Vrije Universiteit Amsterdam;
 • Nynke Feenstra, Hear the Deaf: Embedding Accessibility in Museums’ Collection Presentation. Hear the Deaf gaat over het inclusieve museum dat toegankelijk is voor dove bezoekers door het inzetten van geur, tast en smaak in de presentatie van moderne kunst.
  Opleiding: Master Arts & Culture, Universiteit Leiden;
 • Julia Moreira, Drafting Global Perspectives: A Critical Analysis of Multiple Modernities 1905-1970 (Centre Pompidou) and How Far How Near – The World in the Stedelijk (Stedelijk Museum Amsterdam). Drafting Global Perspectives is een kritische analyse van de canon, het discours en de strategieën die door bepaalde musea worden gehanteerd om zich te openen voor de hele wereld voor wat betreft de kunst.
  Opleiding: Master Arts & Culture, Universiteit Leiden;
 • Lauren Romijn, Het Vangnetwerk: Een onderzoek over hoe de archiefinstelling - maar ook het museum - de samenleving kan verkennen en met het brede publiek kan samenwerken in het waarderen, selecteren en acquireren van particuliere archieven.
  Opleiding: Reinwardt Academie.

Laura Berghuis, Een oligarchie zonder olie

Berghuis heeft het krachtenveld waarin de beeldende kunst zich begeeft minutieus onderzocht waardoor er een helder beeld ontstaat dat zeer rijk aan informatie is. De Westerse museale waarden worden afgezet tegen de museale waarden in het Midden-Oosten. Dit nodigt ook uit om een vergelijkbaar onderzoek te doen naar een land als China. Een prachtig vertrekpunt leidt tot een haarscherpe analyse. Processen achter de schermen, economische en handelsaspecten, uitingen van kritiek, spionage, belangenverstrengeling en arbeidsomstandigheden passeren de revue. De jury las het perfecte script voor een Tegenlicht- documentaire. Al met al een grondige, gewaagde en intelligente scriptie.

Nynke Feenstra, Hear the Deaf

De analyse dat musea denken dat ze al een heleboel doen op dit vlak - wat dus niet zo is - zet aan het denken. De scriptie blies de jury omver van onwetendheid over de onmogelijkheid tot participatie voor deze groep. De museumwereld is doof voor de doven. De maatschappelijke relevantie is groot, en ook zeker in Nederland is het een onontgonnen gebied dat op grote schaal zou moeten worden opgepakt door de Nederlandse musea. Verplichte kost voor educatieve afdelingen. Saillant detail is dat je ook als horende veel meer meekrijgt als de zaken op orde zijn voor de dove bezoeker.

Julia Moreira, Drafting Global Perspectives

De jury was onder de indruk van de volwassen en vloeiende zelfverzekerde stijl die boven het onderwerp uitstijgt en bovendien in perfect Engels was geschreven. De scriptie was aan de andere kant ook zeer theoretisch. De lezer wordt heel goed meegenomen in het verhaal dat goed aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de relevantie voor de internationale museale sector. De focus ligt op twee tentoonstellingen, maar feitelijk wil Moreira de Westerse canon doorbreken met als doel de Westerse blik te verruimen. Een begin van een nieuw perspectief. Saillant detail: de begeleidende brief was zeer professioneel, verklarend en uitnodigend.

Lauren Romijn, Het Vangnetwerk

Romijn heeft zelf een model uitgewerkt dat vernieuwend is. Het kan musea richting geven om als instelling op een nieuwe manier aansluiting te zoeken bij de maatschappij. De bevindingen hebben de potentie om een nieuwe standaard voor de toekomst te worden. Wat opviel was de ruimte voor reflectie en de durf om eerder ingenomen standpunten aan te passen en ook zichtbaar te maken in het onderzoek.

De winnaar van de ICOM Scriptieprijs 2015 is:

‘Een oligarchie zonder olie’ van Laura Berghuis.