Internationale comités

Het aanmeldingsformulier voor een internationaal comité stuur je als enige naar het hoofdkantoor in Parijs. Kijk op de site van ICOM Internationaal voor alle internationale comités en koppelingen naar hun website, indien ze dat hebben.

Het adres van ICOM Parijs is:

ICOM-Maison de l’Unesco
1, Rue Miollis, 75732 Parijs
Cedex 15, Frankrijk
Telefoon 00 33 1 4734 05 00
E-mail secretariat@icom.org
Internet http://icom.museum/  

Lidmaatschappen

lidmaatschapLid worden van ICOM word je door je bij het Nederlandse comité op te geven, Vereniging ICOM Nederland. Je kunt lid worden als je op professionele wijze verbonden bent (of was indien je gepensioneerd bent) aan een museum of museaal ondersteunende instelling of een studie volgt die leidt tot een museale functie. Personen en instellingen die uit commercieel oogpunt handelen in culturele goederen kunnen geen lid worden van ICOM. Voor studenten en senioren dienen kopieën van de studentenkaart, dan wel van een identiteitsbewijs i.v.m. de leeftijd, meegestuurd te worden. De betaling van de contributie kan uitsluitend via een automatische incasso verlopen.

De verwerking van de aanmelding loopt via het internationale kantoor in Parijs en kost ongeveer zes weken. De ICOM-pas die je na inschrijving ontvangt, wordt in Parijs geproduceerd. Elk jaar ontvang je in december automatisch een jaarzegel voor het komende jaar, die je op de pas kunt plakken. De contributie wordt dan automatisch van je rekening afgeschreven. Je ontvangt daarover van tevoren bericht vergezeld met het verzoek eventuele wijzigingen in uw gegevens door te geven.

 

Inhoud van het lidmaatschap van ICOM-NL

Het lidmaatschap van ICOM Nederland houdt in dat je tevens lid bent van de internationale ICOM-organisatie. Een groot deel van de lidmaatschapscontributie wordt afgedragen aan het kantoor van ICOM Internationaal, om zo een bijdrage te leveren aan de internationale doelstellingen. Het lidmaatschap geldt voor één kalenderjaar met een automatische verlenging die geldt tot het moment van opzegging. Je betaalt dus een heel kalenderjaar de contributie ongeacht op welke datum je lid wordt. Aanmeldingen tot 1 oktober worden ingevoerd voor een lidmaatschap van het lopende jaar. Aanmeldingen na 1 oktober worden automatisch voor een lidmaatschap van het daaropvolgende jaar ingevoerd. Het duurt circa zes weken voordat nieuwe leden hun pas ontvangen. Hou daar rekening mee bij de aanmelding.

Het lidmaatschap geeft recht op:

  • aansluiting bij een van de internationale of geaffilieerde comités (zie internationale comités voor een volledige lijst- link)
  • deelname aan de door comités georganiseerde congressen en de driejaarlijkse General Conference
  • gratis abonnement op ICOM-News (viermaal per jaar)
  • korting op ICOM-publicaties
  • toegang tot ICOMmunity, een online community waar alleen ICOM leden aan deel kunnen nemen.
  • toegang tot het ICOM-documentatiecentrum in Parijs
  • bezit van de ICOM-pas. Hiermee krijg je in veel musea in het buitenland gratis of gereduceerde toegang (ook bij speciale tentoonstellingen). Een aantal musea in Nederland geeft op vertoon van een Nederlandse ICOM-kaart ook gratis toegang. Dit is echter een gunst van het betreffende museum, geen recht dat aan de ICOM-pas ontleend kan worden.

 

Geef je op bij Individueel lidmaatschap of Instellingslidmaatschap.

Individueel lidmaatschap

Lid worden kan door het formulier in te vullen.

Become a member by filling in this form

 

Lidmaatschap

Je kunt lid worden van ICOM als je op professionele wijze verbonden bent aan een museum of museaal ondersteunende instelling. Personen die uit commercieel oogpunt handelen in culturele goederen kunnen geen lid worden van ICOM. De richtlijnen voor toekenning van een ICOM-Nl lidmaatschap staan hieronder beschreven.

Reguliere leden betalen € 92,50 per jaar per automatisch incasso. We zijn genoodzaakt om € 15,- aan administratiekosten te vragen bij zelf overmaken na een ontvangen factuur.

Termijnen

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar met automatische verlenging die geldt tot het moment van opzegging. Aanmeldingen tot 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap van het lopende jaar, hierover is de volledige jaarbijdrage verschuldigd. Het is niet mogelijk het lidmaatschap voor een deel van het jaar te voldoen; u betaald de gehele jaarbijdrage. Aanmeldingen na 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap van het daarop volgende jaar. Het duurt circa zes weken voordat nieuwe leden hun pas ontvangen. Houd daar rekening mee bij de aanmelding. Mocht de contributie voor 31 maart van het kalenderjaar nog niet zijn betaald, dan is er geen sprake meer van een lidmaatschap.

Wijzigingen doorgeven

Als je je lidmaatschap moet wijzigen, van bijvoorbeeld student naar regulier, maak dan gebruik van het contactformulier voor leden en zoek in de onderwerpkeuze naar de juiste optie. Zorg er wel voor in het geval dat je (weer) student bent, of senior lid moet worden, dat je de gevraagde documenten digitaal beschikbaar hebt. De documenten die je als scan dient mee te sturen (door te uploaden), staan daarbij vermeld.


Richtlijnen voor toekenning van een ICOM-NL lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor personen en ook instellingen die op professionele wijze museumwerk verrichten. ICOM wil hen stimuleren om zich professioneel in internationaal collegiaal verband te ontwikkelen.

Museum professionals

Het lidmaatschap van ICOM Nederland houdt in dat je tevens lid bent van de wereldwijde ICOM-organisatie. De nationale contributies worden grotendeels – via het centrale bureau in Parijs – ingezet om de internationale doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt vooral via de thematische Internationale Comité’s (IC’s). Een ICOM-lid kan zich internationaal ontwikkelen via aansluiting bij één of meer van deze IC’s. Deze bieden netwerken en organiseren seminars, congressen en andere activiteiten.

Freelancer

In de museumsector werken velen op freelance basis; een vast arbeidscontract is dan ook geen expliciete voorwaarde voor het lidmaatschap. Wel moet duidelijk zijn dat de werkzaamheden in hoofdzaak musea betreffen. Als je ICOM-lid wil worden vragen wij je op ten hoogste één A4 aan te tonen dat jouw werkzaamheden overwegend ten goede komen aan musea. Dit document kan parallel aan het invullen van het aanvraagformulier toegezonden worden aan secretariaat@icomnederland.nl

Student

Je kunt je als student aanmelden bij ICOM als je een studie volgt aan het HBO of de Universiteit, die leidt tot een museale functie (zoals museologie, heritage studies). Studentleden hebben geen stemrecht en kunnen geen zitting nemen in het bestuur. Studenten betalen € 47,50 per jaar per automatisch incasso. We zijn genoodzaakt om € 15,- aan administratiekosten te vragen bij zelf overmaken na een ontvangen factuur.

Senior

Je bent een senior lid als je ouder dan 65 jaar bent, maar wel de voorafgaande 5 jaren in een museale functie hebt gewerkt en regulier lid bent geweest. Een senior lid heeft, net als het reguliere lid, toegang tot de ALV (en is daar stemgerechtigd) en tot de door ICOM Nederland georganiseerde evenementen. Senioren betalen € 81,50 per jaar (vereist is dat het nieuwe senior lid op 1 januari van het eerste lidmaatschapsjaar 65 jaar of ouder is) per automatisch incasso. We zijn genoodzaakt om € 15,- aan administratiekosten te vragen bij zelf overmaken na een ontvangen factuur. Een kopie van het identiteitsbewijs dient toegevoegd te zijn, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Lid van een Raad van Toezicht of Raad van Bestuur van een (geregistreerd) museum

Instellingen kunnen voor leden van hun Raden van Toezicht en Raden van Bestuur het lidmaatschap aanvragen, maar uitsluitend voor de periode waarin zij in functie zijn.

Vrijwilliger

Het lidmaatschap van ICOM staat niet open voor vrijwilligers.

LET OP: het verschil tussen Member Space & ICOM NL

ICOM Nederland registreert uw (adres)gegevens voor de jaarlijkse betaling van het lidmaatschap, het toezenden van de ICOM-pas en voor het uitnodigen voor Nederlandse activiteiten, bijvoorbeeld de ALV-vergadering. Na toekenning van uw aanvraag ontvangt u van ICOM Nederland een inlogcode (uw lidnummer) en een wachtwoord waarmee u uw adresgegevens zelfstandig kunt aanpassen op deze website.

Uw lidmaatschap en adresgegevens wordt ook bij ICOM International geregistreerd in het systeem: Member Space. Voor deze Member Space krijgt u van ICOM International een aparte inlogcode (uw emailadres) en wachtwoord.

De digitale Engelstalige ICOM Nieuwsbrief en de aankondigingen voor internationale activiteiten – zoals de Internationale Conferentie Kyoto - wordt verzonden vanuit Member Space, dit systeem wordt beheert door ICOM International.

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de Internationale Conferentie Kyoto heeft u uw Member Space inlogcode en wachtwoord nodig. ICOM Nederland heeft niet de beschikking over uw inloggegevens voor Member Space. U dient beide goed te bewaren omdat de twee systemen niet gekoppeld zijn.

Student lidmaatschap

Je kunt je als student aanmelden bij ICOM als je een studie volgt aan het HBO of de Universiteit, die leidt tot een museale functie (zoals museologie, heritage studies). Studentleden hebben geen stemrecht en kunnen geen zitting nemen in het bestuur. Studenten betalen € 47,50 per jaar.

Senior lidmaatschap

Je bent een senior lid als je ouder dan 65 jaar bent, maar wel de voorafgaande 5 jaren in een museale functie hebt gewerkt en regulier lid bent geweest. Een senior lid heeft, net als het reguliere lid, toegang tot de ALV (en is daar stemgerechtigd) en tot de door ICOM Nederland georganiseerde evenementen. Senioren betalen € 77,50 per jaar (vereist is dat het nieuwe senior lid op 1 januari van het eerste lidmaatschapsjaar 65 jaar of ouder is). Een kopie van het identiteitsbewijs dient toegevoegd te zijn, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Instellingslidmaatschappen

Lid worden kan door het formulier in te vullen.

Become a member by filling in this form

 

Musea en andere instellingen die de behartiging en bevordering van de belangen van ICOM tot doel hebben, kunnen instellingslid worden. Instellingsleden hebben de volgende voorwaarden:

Voor instellingsleden gelden tarieven, die afhankelijk zijn van de jaarlijkse begroting. Voor elke categorie is een bepaald aantal lidmaatschapspassen beschikbaar. Hieronder staan de categorieën vermeld met de contributiebedragen, ingedeeld naar:

Categorie Grootte exploitatiebegroting Aantal passen 
Instelling I € 335,- =< € 30.000

 3 stuks

Instelling II € 405,- = van € 30.000 tot € 100.000  4 stuks
Instelling III € 565,- = van € 100.000 tot € 1.000.000  5 stuks
Instelling IV € 750,- = van € 1.000.000 tot € 5.000.000  6 stuks
Instelling V € 805,- = van €5.000.000 tot €10.000.000  7 stuks
Instelling VI € 994,- = > €10.000.000  8 stuks
     

 

Richtlijnen nieuwe aanmeldingen

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar met automatische verlenging die geldt tot het moment van opzegging. Aanmeldingen voor 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap voor het lopende jaar. Aanmeldingen na 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap voor het daaropvolgende jaar. Het duurt circa zes weken voordat nieuwe leden hun ICOM pas ontvangen. Houd daar rekening mee bij de aanmelding.

Zijn er onduidelijkheden over de lidmaatschappen, stel je vraag aan administratie@icomnederland.nl.