Bestuur

 

 

Het bestuur van ICOM-Nederland bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van leden die werkzaam zijn in de museale sector. Zij doen hun werkzaamheden voor ICOM Nederland onbezoldigd. De zittingstermijn is drie jaar, en kan met een tweede termijn, dus tot zes jaar, verlengd worden.

De Algemene Ledenvergadering wordt elk jaar in mei georganiseerd rond de internationale museumdag, meestal gevolgd door een inhoudelijk programma rond een museaal thema.

De statuten en van ICOM Nederland zijn hier te downloaden:

Heb je vragen over ICOM Nederland in het algemeen of over specifieke onderwerpen, maak dan gebruik van het contactformulier.

 

De bestuursleden vanaf 14 november 2014 zijn:

voorzitter Luc Eekhout, directeur kasteel Heeswijk eerste termijn loopt af op 14 november 2017
penningmeester

Ruud Moesbergen, medewerker educatie Universiteitsmuseum Utrecht en projectmedewerker Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht

 
secretaris Diederik E.J. von Bönninghausen, hoofd bedrijfsvoering Museum van Loon secretaris
lid

Renger de Bruin, conservator stadsgeschiedenis Centraal Museum Utrecht

eerste termijn loopt af op 18 mei 2018

lid

Astrid Hertog, manager fondsenwerving en partnerships Nationaal Archief

tweede termijn loopt af op 16 mei 2017

lid

Frederique van Steekelenburg, hoofd communicatie en development van de RKD

eerste termijn loopt af op 14 november 2017

lid

Susan van 't Slot-Koolman, event/project manager Reinwardt Academie