Bestuur

Het bestuur van ICOM-Nederland bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van leden die werkzaam zijn in de museale sector. Zij doen hun werkzaamheden voor ICOM Nederland onbezoldigd. De zittingstermijn is drie jaar, en kan met een tweede termijn, dus tot zes jaar, verlengd worden.

De Algemene Ledenvergadering wordt elk jaar in mei georganiseerd rond de internationale museumdag, meestal gevolgd door een inhoudelijk programma rond een museaal thema.

De statuten en van ICOM Nederland zijn hier te downloaden:

Heb je vragen over ICOM Nederland in het algemeen of over specifieke onderwerpen, maak dan gebruik van het contactformulier.

 

De bestuursleden van ICOM Nederland zijn:

voorzitter Diederik von Bönninghausen, Erfgoed Advies & Aanpak tweede termijn loopt af in mei 2021
penningmeester

Ruud Moesbergen, tentoonstellingsmaker bij NEMO

tweede termijn loopt af in mei 2022
secretaris Arja van Veldhuizen, manager Stadsmuseum Woerden en freelance adviseur/trainer cultuur/erfgoededucatie Eerste termijn loopt af in mei 2021
lid

Herman Tibosch, directeur Museum Jan Cunen

eerste termijn loopt af in mei 2021

lid

Femke Haijtema, directeur tentoonstellingen bij Fries Museum en Princessehof

Eerste termijn loopt af in november 2023

lid

Justin van den Berg, adviseur Mondriaan Fonds en freelance conceptontwikkelaar

Eerste termijn loopt af in november 2023