Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland 2019

De Algemene Ledenvergadering van ICOM Nederland is dit jaar gehouden op vrijdag 17 mei van 14.00-16.00 uur met aansluitend van 16.00-17.00 uur een borrel.

Datum: Vrijdag 17 mei 2019 van 14.00 - 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Aansluitend een borrel.
 Locatie: Steenstraat 1, 2312 BS, Leiden. Kijk voor een impressie en de routebeschrijving op: www.volkenkunde.nl
 Verzoek: Draag a.u.b. een goed leesbare naambadge indien mogelijk
 Aanmelden: Via het aanmeldformulier onderaan de agenda 

 Download hieronder de vergaderstukken

1 Agenda
2 Notulen - Verslag ALV 25 mei 2018
3 Jaarrekening 2017
4 Verslag Kascommissie 2017
5 Jaarrekening 2018
6 Verslag Kascommissie boekjaren 2017 en 2018
7 Bestuurswisseling
8 Begroting 2019
9 Jaaroverzicht 2018 ICOM Nederland
10 Aanvulling op Jaarrekening 2018

 

Fill out my online form.

Bestuurslid gezocht

Vacature Bestuurslid

Vanwege de aftreedtermijn voor bestuursleden is de Vereniging ICOM Nederland op zoek naar een bestuurslid.
Kandidaten kunnen zowel door het bestuur als door tenminste 5 leden worden voorgedragen.
Kandidaten wordt verzocht zich uiterlijk 13 mei per email aan te melden via secretariaat@icomnederland.nl met een korte motivatie, CV en voordracht van tenminste 5 leden.
Bestuursleden dienen lid te zijn of worden van ICOM NL, een duidelijk profiel binnen te museumwereld te hebben en over voldoende tijd te beschikken om de bestuursfunctie uit te oefenen.
De tijdsbesteding ligt rond de 5 á 10 uren per maand.
Het betreft een onbezoldigde functie.