Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland 2018

Hier kunt u het Concept verslag ALV 2018 downloaden.

 

De Algemene Ledenvergadering van ICOM Nederland is dit jaar gehouden op vrijdag 25 mei van 14.00-16.00 uur met aansluitend van 16.00-17.00 uur een borrel.

Datum: Vrijdag 25 mei 2018 van 14.00 - 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Aansluitend een borrel. 
 Locatie: NEMO Science Museum, Oosterdok 2, 1011 VX  Amsterdam
Kijk voor een impressie en de routebeschrijving op: https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/
 Verzoek: Draag a.u.b. een goed leesbare naambadge indien mogelijk
 Aanmelden: Via het aanmeldformulier onderaan de agenda 

 

Agenda

download hier

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 29 juni 2017   download hier
 4. Concept Annual Report 2017       download hier
 5. Concept Jaarrekening 2017     download hier
  • rekening en verantwoording over 2017 door penningmeester Ruud Moesbergen namens het bestuur
  • verklaring kascommissie de heer Roeland Paardekooper en mevrouw Hanna Pennock
  • goedkeuring jaarrekening 2017
 1. Beleidsplan 2018-2020 en Begroting 2018 download beleidsplan 2018-2020          download Begroting 2018
 2. Secretariaat en Ledenadministratie ICOM
  • stand van zaken en vooruitzichten door de secretaris Diederik von Bönninghausen
 3. Bestuursleden
  Tussentijds aftredend is Renger de Bruin, wegens verandering van werkkring.
  Het bestuur draagt voor de vacature als kandidaat voor Herman Tibosch (museum Kröller-Müller) Download hier de motivatie van de heer Tibosch.
  Andere kandidaten kunnen zich aanmelden via secretariaat@icomnederland.nl. In de vergadering zal schriftelijk worden gestemd.
 1. Statutenwijziging en Huishoudelijk Reglement download hier de Toelichting Statutenwijziging, Statuten 2005, Statuten 2017, Statuten 2018, Huishoudelijk Reglement 2018
 2. Acties in uitvoering
  • publicatie General Conference Milaan: Renger de Bruin
  • members programme: Luc Eekhout
  • General Conference Kyoto 2019: Roeland Paardekooper
  • Scriptieprijs: Susan van ’t Slot
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Fill out my online form.