Regionale organisaties

Sommige nationale comitées hebben hun krachten gebundeld op regionaal niveau. ICOM heeft zes regionale organisaties: de Aziatische regio (ASPAC), de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio (LAC), de West-Afrikaanse landen (CIAO), de Arabische landen (ICOM/ARAB), de Noord-Afrikaanse landen (ICOM/Maghreb) en Europa (ICOM/Europe).