Ethische Code

 

De Ethische Codecommissie voor Musea adviseert over de inhoud en toepassing van de Ethische Code voor Musea. De leden van deze commissie worden benoemd door de Museumvereniging, Stichting Museumregister Nederland, ICOM-Nederland, Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, Stichting Museumkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. De werkwijze van de Ethische Codecommissie voor Musea is vastgelegd in een reglement.

Ethische Codecommissie voor Musea

  • Drs. Marjan Ruiter, directeur Zeeuws Museum
  • Prof. Mr. Ted de Boer, emeritus-hoogleraar Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking, Universiteit van Amsterdam
  • Prof. Dr. Wayne Modest, bijzonder hoogleraar vanwege het Nationaal Museum van Wereldculturen, Vrije Universiteit Amsterdam, hoofd Research Center for Material Culture
  • Drs. Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum
  • Mr. Rob Polak LLM (voorzitter), oud-advocaat en juridisch consultant
  • Jo'anne van Ooijen (LLM, MA), Secretaris van de Ethische Codecommissie 
  • Prof. mr. dr. Ton Hol, hoogleraar Encyclopedie van het recht en Rechtstheorie Universiteit Utrecht, lid Bezwaarcommissie Museumregister, raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag, rechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Holland

 

Als houvast bij ethische kwesties en middel tot zelfregulering bewijst de Ethische Code het museumveld goede diensten. De Museumvereniging heeft in haar lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen dat van de leden van de Museumvereniging wordt verwacht dat zij de Ethische Code voor Musea (voorheen de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek) als uitgangspunt van hun handelen hanteren. Eenzelfde voorwaarde hanteert de Stichting Het Nederlands Museumregister voor geregistreerde musea.
De Ethische Codecommissie voor Musea - voorheen Commissie Museale Gedragslijn - is in 1991 ingesteld door de Nederlandse Museumvereniging, ICOM-Nederland, het Landelijk Contact van Museumconsulenten, de Stichting Museumjaarkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea om te adviseren ter zake van of als toetsing aan de Ethische Code.

Adviesaanvragen

De Ethische Code voor Musea is een document waar de Codecommissie ook nieuwe ethische kwesties aan kan toetsen. Adviesaanvragen kan men schriftelijk bij de Ethische Codecommissieleden indienen via een van de organisaties die de Commissie in 1991 hebben ingesteld. Post voor de Ethische Code Commissie voor Musea kan gestuurd worden naar Postbus 2975, 1011 VL Amsterdam.

Voor meer informatie:
www.ethischecodevoormusea.nl